„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Hasłem tegorocznej akcji  jest: ”Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”

W tym roku szczególną uwagę poświęcono plastikowi. Jak pokazują badania, Polak na co dzień zużywa bardzo duże ilości plastiku. Jednorazowe torby na zakupy, plastikowe butelki, słomki, kubki… to tylko wierzchołek góry lodowej, ale już teraz możemy zastanowić się, czy możemy zredukować swoje zużycie plastiku lub nawet zrezygnować z niektórych plastikowych przedmiotów, które nas otaczają. Znikoma też wydaje się wiedza ludzi na temat tego odpadu w ogóle, bo przecież nie chodzi o pozbycie się tego jakże cennego surowca, ale     o jego prawidłowy recykling. W tym miejscu trzeba zadbać o prawidłową segregację plastiku.

 

Tegoroczna akcja w Szkole Podstawowej nr 2 w Szubinie niewątpliwie różniła się od poprzednich edycji z powodu pandemii COVID-19. Nie zapomnieliśmy jednak, że Ziemia to nasz wspólny dom. Nie mamy innego. Wszyscy  musimy o niego zadbać!

Akcja odbywała się od 21.09. do 25.09.2020. Działania, które zostały podjęte na rzecz akcji „Sprzątanie świata – Polska 2020!:

  1. Uczniowie klas I – VIII oraz oddziałów „0” od 21 do 25 września 2020 r. przynosili nakrętki i „zasilali” czerwone serce „Nakręceni na pomaganie”. Zostaną one przekazane na cele charytatywne. Udało nam się uzbierać ok. 80 kg plastikowych nakrętek.
  2. Na godzinach wychowawczych zostały przeprowadzone pogadanki z uczniami na temat właściwej segregacji śmieci ze szczególnym uwzględnieniem plastiku. Uczniowie oglądali również filmy o tej samej tematyce.

W  przedsięwzięciu wzięło udział ok. 400 uczniów naszej szkoły.

Uważam, że akcja zakończyła się sukcesem,  ponieważ dzieci dowiedziały się wielu ważnych rzeczy na temat prawidłowej segregacji śmieci, zadbały o swoje najbliższe otoczenie, również wzięły udział w akcji charytatywnej.

Szkolny koordynator