1 września 2020 roku rozpoczął się rok szkolny 2020/2021. Uczniowie klas II i III zebrali się na boisku szkolnym o godzinie 9.30, a pierwszoklasiści o godzinie 10.00.  Podczas spotkań na placu apelowym pani dyrektor Gabriela Rojek oraz pani wicedyrektor Maria Żemojtel powitały dzieci i ich rodziców oraz poinformowały o najważniejszych sprawach związanych z organizacją roku szkolnego, w tym nietypowym dla wszystkich czasie.                                                                                             

         Po wspólnym pobycie na boisku uczniowie klas II i III udali się z wychowawcami do sal  lekcyjnych.

         Nowi uczniowie, rozpoczynający naukę w naszej szkole,  poznali  swoje wychowawczynie oraz innych nauczycieli, z którymi będą się spotykać podczas lekcji. Dzieci utworzyły klasowe szeregi i udały się z nowymi paniami do swoich sal. Tego dnia wyjątkowo swoją obecnością wsparli ich rodzice.

          Uczniowie wraz z rodzicami zapoznali się z planem zajęć oraz najważniejszymi zasadami funkcjonowania w szkole.

więcej

                                                                                                                           

 Dzieci opuściły budynek Szubińskiej Dwójki z przekonaniem, że mimo trudnej sytuacji ich nauczyciele postarają się, aby miło i bezpiecznie spędzały czas podczas zajęć i przerw.