UWAGA

Od 18.02.2020 roku do 24.02.2020 roku w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie odbierać można karty wejściowe dla uczniów.

Rodzice mogą zamówić kartę dla siebie.

Cena dodatkowej karty wynosi 8 zł.

Dodatkowe karty zamawiać można na stronie

http://karty.syntio.pl/szubin-2

Aby zamówić dodatkowe karty należy:

  1. Wejść w link – http://karty.syntio.pl/szubin-2
  2. Wybrać z paska czy karta ma być dla dziecka czy opiekuna (Uwaga! Kartę dla dziecka rodzic zamawia wyłącznie wówczas, gdy dziecko zgubi/zniszczy kartę. ) Wyrobiony duplikat dla dziecka dezaktywuje poprzednią kartę. Rodzic może zamówić kilka kart dla siebie np. dla drugiego rodzica bądź opiekuna dziecka.
  3. Uzupełnić dane, o które poprosi system (imię, nazwisko, klasa, e-mail)
  4. Przejść do płatności
  5. Zapłata za pomocą konta internetowego lub przekazu tradycyjnego
  6. Odbiór karty w sekretariacie szkoły (czas oczekiwania 14 dni)

Rodzice klas „O” – V – odbierają karty dzieci w sekretariacie szkoły za pokwitowaniem.

Uczniowie klas VI – VIII odbierają karty w sekretariacie z pisemnym upoważnieniem od rodzica.