Uczniowie klasy II a SP nr 2 w Szubinie mają możliwość każdego roku uczestniczyć w lekcji w terenie – w stolarni Zakładu Poprawczego w Szubinie.

            Dzięki inicjatywie i pomysłowości p. Kazimierza Tryby, dzieci poznały już wcześniej pracę stolarza, zrozumiały różnicę między drzewem a drewnem, poznały różne wytwory z drewna. Wykonywały też piękne stroiki jako upominek świąteczny dla rodziców oraz karmniki dla ptaków,  które pomogły przetrwać zimę ich skrzydlatym przyjaciołom.

            Tegoroczne zajęcia połączyły lekcje techniki i matematyki, uczyły przede wszystkim logicznego myślenia. Podczas nich uczniowie wykazywali się znajomością figur geometrycznych oraz umiejętnością układania z nich różnych kombinacji w ograniczonej przestrzeni. Rysowanie kolejnych instrukcji do ułożonych wzorów wymagało od nich dokładności i precyzji.

            Zajęcia przerodziły się w świetną zabawę zabarwioną elementami „zdrowej rywalizacji”. Dziękujemy Panu Kazimierzowi Trybie za umożliwienie udziału w tak ciekawych i atrakcyjnych zajęciach.

więcej

Uczniowie klasy II a

oraz wychowawczyni Iwona Sabacińska