Szanowni Państwo, od 7.01.2020 roku rozpoczęła się przebudowa ul. Tysiąclecia. Planowany termin ukończenia prac to sierpień 2020 roku.

Zakres prac jest bardzo rozbudowany i obejmuje:

1)   wykonanie jezdni ul. Tysiąclecia o nawierzchni z betonu asfaltowego

2)   wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej

3)   wykonanie chodników i ścieżek rowerowych

4)   wykonanie pętli autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 2 do zawracania autobusów szkolnych

5)   wykonanie wewnątrz pętli parkingu na 22 stanowiska postojowe

6)   wykonanie zatoki postojowej przy placu zabaw

7)   budowę kanalizacji deszczowej

8)   budowę kanału technologicznego telekomunikacyjnego

9)   przebudowę sieci elektroenergetycznej

10) przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych

11) zagospodarowanie terenu zielenią

Inwestycja ta będzie powodowała różnego rodzaju utrudnienia w ruchu. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość, a także o rozmowę z dziećmi na temat bezpiecznego poruszania się na drodze w trakcie trwania prac.

Nauczyciele wychowawcy przeprowadzą pogadankę na temat bezpiecznego zachowania się w trakcie trwania remontu drogi.

Od września 2020 roku będziemy mogli poruszać się w sposób bezpieczny zmodernizowaną ulicą Tysiąclecia.