„Gdy myślę misje…”

   Papież Franciszek ogłosił październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Nawiązując do tego wydarzenia postanowiłam zorganizować konkurs, który miał na celu zwrócić uwagę uczniów na powołanie misyjne biorące swój początek ze chrztu św. Wszyscy ochrzczeni  jesteśmy uczniami Chrystusa i Jego misjonarzami. Przez udział w konkursie pragnęłam też uformować poczucie odpowiedzialności za innych, zainteresować warunkami życia rówieśników w krajach misyjnych. Była to też okazja zapoznania się działalnością misjonarzy, która nie ogranicza się tylko do posługi duszpasterskiej, ale obejmuje działalność medyczną, edukacyjną i charytatywną.

   13 stycznia 2020 roku, w Muzeum Ziemi Szubińskiej odbył się Rejonowy Konkurs Wiedzy pt.: „Gdy myślę misje…”. W konkursie wzięły udział drużyny uczniów kl. V-VII ze szkół: SP 1 i SP 2 z Szubina, SP z Rynarzewa i SP z Kowalewa.

   Uczestnicy odpowiadali na pytania przez siebie wylosowane oraz rozwiązywali zadania z wiedzy misyjnej. Wykazali się dużą wiedzą na temat:  Listu Apostolskiego papieża Franciszka ogłaszającego Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, życia świętych założycieli Dzieł Misyjnych, geografii, historii oraz zadań misyjnych.

   Podczas przerwy w konkursie ks. Andrzej Marmurowicz opowiedział uczestnikom o misjach w Kazachstanie. Była to ciekawa lekcja o pracy misjonarza, bo przekazana przez tego który osobiście posługiwał jako misjonarz przez 11 lat.

   Po wyrównanej walce Jury w składzie: ks. Andrzej Marmurowicz – dyrektor do spraw misji w naszej diecezji, ks. Jacek Pawelczyk – proboszcz parafii Św. Andrzeja Boboli w Szubinie oraz pani Jolanta Makowiecka ogłosiło wyniki:

 

I miejsce – drużyna SP 1 Szubin:

Tabor Aleksander

Dembny Krystian

Pucz Albert

 

II miejsce – Drużyna SP 2 Szubin:

Wargulec Katarzyna

Kabulla Antonina

Jaroch Aleksandra

 

III miejsce – drużyna z Kowalewa:

Janowska Oliwia

ŻakowskaAntonina.

 

   Gratuluję zwycięzcom i dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu, zarówno uczniom jak i nauczycielom za przygotowanie. Szczególne podziękowanie składam Radzie Rodziców z SP 2 za finansowe wsparcie zakupu części nagród oraz Zgromadzeniu Misjonarzy Kombonianów za  ufundowanie niektórych nagród.

 

                                                                         Anna Pokorzyńska – katechetka SP2 w Szubinie

więcej …