Misyjny konkurs – rozstrzygnięty

     Z okazji nadzwyczajnego miesiąca misyjnego PAŹDZIERNIK 2019, w naszej szkole i w parafii Św. Andrzeja Boboli został przeprowadzony konkurs plastyczny pt. „Ochrzczeni i posłani – pomagamy misjonarzom”. Celem konkursu było zainteresowanie dzieci pracą misjonarzy oraz rozbudzić wśród nich odpowiedzialność za misje. Wpłynęło 39 prac, w których dzieci w różnej technice plastycznej, przedstawiły pracę misjonarzy, patronów misji oraz w jaki sposób można pomóc swoim rówieśnikom w krajach misyjnych.

   W niedzielę, 10 listopada, w kościele Św. Andrzeja Boboli, Ks. Proboszcz Jacek Pawelczyk wręczył  nagrody laureatom oraz wyróżnionym uczniom.  Prace uczniów zostały wyeksponowane w kościele.

   Oto lista laureatów konkursu:

  1. Emilia Januszewska IIb
  2. Anna Kulig IIIc i  Mikołaj Kazubski Ia
  3. Maja Kłosowska IIIa i  Michalina Makowiecka IIa

   Wyróżnienie:

Miłosz Włodarczak VIc

   Konkursowi towarzyszyła, prowadzona przez dzieci, zbiórka ofiar do puszek na pomoc w wyposażeniu szkoły wybudowanej przez ks. Jakuba Szałka w Czadzie. Dzieci zbierały ofiary w szkole oraz przed nabożeństwem różańcowym w kościele i zebrały 1034 zł. 

   Dziękuję wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w konkursie oraz zbiórce. Zwycięzcom gratuluję i zachęcam do udziału w kolejnych konkursach. Dziękuję ks. Proboszczowi za ufundowanie nagród, a Pani Dyrektor Gabrieli Rojek za umożliwienie przeprowadzenia zbiórki na terenie szkoły.              

                                                                                                                                                               

                                                                                                                    Organizator  Anna Pokorzyńska