Zapraszamy rodziców naszych uczniów na warsztaty  w ramach projektu „Akademia świadomego rodzica”.

Celem warsztatów jest dostarczenie wiedzy, która pozwoli na rozwinięcie i udoskonalenie umiejętności wychowawczo – komunikacyjnych w rodzinie.

Spotkanie I

(16.11.2019r.)

8.00- 8.30  Przywitanie uczestników grupy. Krótkie omówienie celu spotkań i zasad panujących na zajęciach.

8.30- 10.30  Jak komunikować się z dzieckiem.

Jak określać dziecku granice.

10.30- 11.00  Przerwa

11.00- 13.00  Emocje- przyjaciel czy wróg?

Jak pomóc dziecku, by radziło sobie z własnymi uczuciami.

Zakończenie spotkania.

Spotkanie II

(30.11.2019r.)

 8.00- 10.30  Przywitanie uczestników

  Jak zachęcać dziecko do współpracy?

  Czy powinno się karać  dziecko?

10.30- 11.00  Przerwa

11.00- 13.00  Jak zachęcać dziecko do samodzielności?

 Jak mądrze chwalić dziecko?

 Podsumowanie i zakończenie warsztatów.

Spotkania odbywać się będą w Nakielskim Ośrodku Terapii Uzależnień przy ul. Jana Pawła II w Szubinie.

Zapraszamy