17 października 2019 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, będącej zarazem organizatorem odbył się wojewódzki konkurs pięknego czytania w języku niemieckim „CZYTAMY KÄSTNERA”. Honorowy patronat objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.  Partnerem konkursu był Goethe Instytut w Warszawie.

            Uczestnicy czytali na głos prezentując we własnej interpretacji wybrany przez siebie cytat tekstu niemieckiego autora książek dla dzieci Ericha Kästnera.  Powołane przez organizatora jury w składzie: p. Iwona Kretek – opiekun metodyczny Medioteki Języka Niemieckiego Goethe Instytut, p. Anna Bukowska – Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego oraz p. Regina Strzemeska – nauczyciel-konsultant języka niemieckiego w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu podjęło decyzję o przyznaniu Oldze Kasprzak I miejsca w kategorii szkół podstawowych. Olga pokonała ok. 30 przeciwników, wykazując się dużym talentem aktorskim, poprawnością wymowy i właściwą intonacją oraz zgodnością przekazu tekstu z treścią prezentowanego utworu. 

Gratulacje Olga!

Życzę dalszych sukcesów w nauce języka niemieckiego

Dorota Lubawy