W tym roku święto wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty przypadło w poniedziałek. Tego dnia w naszej szkole odbyła się Uroczystość Pasowania na Ucznia Klasy I. W związku z tym obchody Dnia Edukacji Narodowej zostały przeniesione na wtorek 15.10.2019. Już od samego rana wszyscy byli w uroczystym nastroju. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego wręczyli nauczycielom kwiaty i złożyli życzenia, doceniając trud ich pracy.

O godz. 11.00 do sali gimnastycznej zostali zaproszeni uczniowie klas V-VIII wraz z nauczycielami na apel. Wstępem do przedstawienia była krótka instrukcja, jak odróżnić nauczyciela od ucznia. Prezentująca się na scenie młodzież w żartobliwy sposób tłumaczyła różnice pomiędzy nauczycielem a uczniem.  Kolejnym punktem programu był krótki montaż artystyczny zatytułowany: “Wszystko dla nauczycieli – pokaz mody nauczycielskiej”. Na modowym wybiegu zaprezentowane zostały stroje idealne dla nauczycieli: matematyki, przyrody, historii, biblioteki, języka polskiego, informatyki, techniki, chemii, wychowania fizycznego, fizyki oraz plastyki. Na twarzach oglądających zagościły szerokie uśmiechy. Następnie nauczyciele opiekujący się klasami podczas apelu zostali uhonorowani drobnymi podarunkami w postaci pięknych róż. Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor Gabriela Rojek, która podziękowała uczniom za przedstawienie i złożyła życzenia wszystkim nauczycielom. 

Po zakończeniu pierwszej części obchodów w sali gimnastycznej zebrali się uczniowie klas 0-IV w towarzystwie swoich nauczycieli i wychowawców. Na scenie ponownie pojawili się uczniowie klasy 8 b. Tym razem zabawa była jeszcze większa, a młodsi uczniowie bardzo zaangażowali się w oglądanie przedstawienia i byli nim niezwykle zafascynowani. W ramach podsumowania głos zabrała pani wicedyrektor Maria Żemojtel, która złożyła nauczycielom życzenia.

Za organizację obchodów Dnia Edukacji Narodowej odpowiedzialny był Samorząd Uczniowski.