1. 09. 19r. przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w pokazach z fizyki pt. „ Wodór i trzy inne stany skupienia”, które odbyły się w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu.

Uczniowie mieli okazję zobaczyć różnorodne  doświadczenia prezentujące własności cieczy, gazów i ciał stałych. Szczególnie interesujące okazały się demonstracje z użyciem ciekłego azotu oraz  własności plazmy.

Mam  nadzieję, że dzięki pokazom fizyka stała się dla młodzieży ciekawsza, a może nawet fascynująca.

Ewa Kędziorska

 

więcej …