Informacja dla rodziców

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie Gabriela Rojek informuje, iż zebrania z rodzicami odbędą się według następującego harmonogramu:

08.05.2019 r. (środa) godz. 17.00 – klasy IV – VIII i III klasy oddziałów gimnazjalnych

09.05.2019 r. (czwartek)– godz. 17.00 – klasy 0 – III