Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubin informuje, iż nauczyciele będą prowadzić akcję protestacyjną  24.04.2019 r.

Szkoła będzie organizowała zajęcia opiekuńczo- wychowawcze,

dla uczniów klas 1-8 SP i 3 G.

Autobus  szkolny jeździł będzie  zgodnie z rozkładem.

Oddziały „O” przychodzą na zajęcia zgodnie z harmonogramem pracy grupy.