Informujemy, że od 30.11.2018 do 21.12.2018 biblioteka szkolna

w piątki  będzie czynna od godz. 8:00 do 13:00. 

 

Wpłat na konto SKO można dokonywać w każdy piątek

od godziny 10:00 do 13:00 w bibliotece szkolnej.