UWAGA!!!

INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM  4 SIERPNIA 2018 r. ZMIENIAJĄ SIĘ OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA I OBSŁUGI RACHUNKÓW SKO, TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ORAZ REGULAMINY ŚWIADCZENIA NIEKTÓRYCH USŁUG W PKO BANKU POLSKIM. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT ZMIAN MOŻNA ZNALEŹĆ:

  • pod adresem: pl/zmiany2018
  • w dowolnym oddziale banku

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmianę Taryfy, ogólnych warunków prowadzenia i obsługi rachunków SKO lub regulaminów, mają Państwo możliwość złożenia na piśmie do 3 sierpnia 2018 r.

  • sprzeciwu wobec tych zmian, co spowoduje wygaśnięcie umowy bez ponoszenia opłat,
  • wypowiedzenia umowy, co spowoduje jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat