Miesięczne archiwum: luty 2018

W czasie zimy uczestniczymy w systematycznym dokarmianiu ptaków. Obserwacja przyrodnicza pozwala na utrwalanie znajomości popularnych gatunków ptaków.

Ewa Sendwicka

więcej …