Informujemy:

Od stycznia 2018 roku, każdą nieobecność dziecka na obiedzie należy zgłaszać z wyprzedzeniem, najpóźniej do godz. 8.00 w dniu nieobecności. Informacje prosimy kierować do sekretariatu szkoły pod numerem telefonu: 52 384 24 81 lub 519-700-352.

Brak takiego zgłoszenia spowoduje naliczenie opłaty za obiad.

UWAGA!

Zmiana terminu płatności za wyżywienie. Wpłaty za styczeń prosimy dokonać do 10.02.2018 r., po uzyskaniu informacji jaką kwotę należy uregulować.