Rozstrzygnięto konkurs na projekt nowego logo szkoły. Wzięli w nim udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Konkurs został zorganizowany przez Samorząd Uczniowski.

Jury wybrało projekt autorstwa Konrada Żygulskiego z klasy VII c, który zmodyfikował znane wszystkim i lubiane poprzednie logo. Trzy postacie ukazane w projekcie Konrada symbolizują najważniejsze podmioty w edukacji: ucznia, rodzica i nauczyciela.