22 grudnia 2017 r., dzieci należące w większości do Eucharystycznego Ruchu Młodych, pod kierunkiem katechetki Anny Pokorzyńskiej, przygotowały jasełka pt. „Powitajmy Maleńkiego”  dla uczniów klas 0-IV SP. Szczególne podziękowania należą się rodzicom, którzy przygotowali stroje dla występujących.  Akompaniament na akordeonie pana Stanisława Adamczyka sprawił, że nie tylko występujący, ale i cała widownia mogła wspólnie śpiewać kolędy – za co też gorąco dziękujemy.

więcej