Muzeum Ziemi Szubińskiej to interesujące miejsce, w którym oddział przedszkolny Żabki obejrzały prezentację multimedialną nt. Jestem Polakiem – Święto Niepodległości. Dzieci w aktywny sposób nabywają świadomości narodowej oraz doświadczają uczuć patriotycznych oraz rozwijają zainteresowania historią i tradycjami swojego kraju, a ponadto rozumieją znaczenie i odczuwanie szacunku do  symboli narodowych. Dostrzegają symbole narodowe w najbliższym otoczeniu, także ćwiczą orientację na mapie Polski, a ponad to wykonują prace plastyczne odzwierciedlające wiadomości.

 Ewa Sendwicka

więcej…