We wspólnej zabawie konstrukcyjnej poznajemy się najlepiej, stosujemy w praktyce Kontrakt dobrego zachowania.

Ewa Sendwicka

więcej…