Uwaga!!!

Wzorem lat ubiegłych

 Samorząd Uczniowski wznawia zbiórkę surowców wtórnych:

       – makulatury

    – nakrętek,

– baterii.

Akcja trwa od 02.10.2017r. do 30.05.2018r.

                                              

                                              Samorząd Uczniowski