Od 01.09.2017 roku

Szkoła Podstawowa

Koszt obiadu w szkole podstawowej – 4,50 zł

Dofinansowanie z MGOPS dla uczniów spełniających kryteria dochodowe – 4,50 zł

Dzieci, które korzystają z obiadów płatnych są zobowiązani do dostarczenia dowodu uiszczenia opłaty za posiłki.

Obiady płatne wydawane będą od 11 września 2017, do 7 września należy dostarczyć  potwierdzenie wpłaty.

Płatność należy dokonać na konto bankowe:

22 8164 0001 2001 0009 8687 0001

 

oddziały „0”

Całkowity dzienny koszt wyżywienia 6,00 zł dziennie:

– koszt śniadania w oddziale przedszkolnym – 1,50 zł

– koszt obiadu w oddziale przedszkolnym – 3,00 zł

– koszt podwieczorku w oddziale przedszkolnym – 1,50 zł

Dofinansowanie z MGOPS dla dzieci spełniających kryteria dochodowe – 3,00

Płatność za wrzesień do 10 października na konto

22 8164 0001 2001 0009 8687 0001

 dowód wpłaty należy dostarczyć do sekretariatu.