28.08.2017 poniedziałek godz. 9.00 

 Matematyka:

Część pisemna SP i Gim s. 65

Część ustana SP s. 66

Część ustna Gim s. 65

Geografia:

Część pisemna i ustna s. 22

29.08.2017r. wtorek godz. 9.00

 Biologia i chemia:

Część pisemna i ustna s. 69