19, 20, 21 kwietnia 2017 r.

są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych

dla uczniów klas pierwszych i drugich  gimnazjum.