Kilka ostatnich tygodni w naszej szkole upłynęło na fantastycznej współpracy pomiędzy Dyrekcją, Radą Rodziców, Gronem Pedagogicznym, a uczniami. Powstawały rozmaite „fanty” związane z Wielkanocą, między innymi kartki świąteczne, palmy, stroiki i wiele innych. Część prac sprzedano wcześniej, jednak największy dochód zebrano podczas Kiermaszu Wielkanocnego, który odbył się 31 marca 2017. Wydarzenie obfitowało w atrakcje. W roli konferansjera wystąpił tego dnia absolwent naszej szkoły, pan Patryk Dzikowski. Jako pierwszy zabrał głos i wprowadził wszystkich obecnych w atmosferę świąteczną pan przewodniczący Rady Rodziców, Karol Skibiński. Następnie na scenie pojawił się zespół „Algaro” prowadzony przez panią Ilonę Sabacińską oraz Alinę Rzadkiewicz. Kolejną atrakcją był występ uczniów, którzy uczęszczają na zajęcia do Szkoły Tańca Bohema. Po popisach tanecznych scena została przejęta przez Zespół Teatralny „Odyseusze”, który zaprezentował przedstawienie zatytułowane „Bohater bardzo super…, niedokończone historie”. Na koniec Pani Dyrektor wygłosiła krótkie podsumowanie i podziękowała wszystkim zaangażowanym w organizację imprezy. Równolegle ze sprzedażą fantów i występami artystycznymi działała Kawiarenka, w której serwowano upieczone przez rodziców ciasta oraz ciepłe napoje. Kwota jaką zebrano przeszła nasze oczekiwania, jednak w dalszym ciągu można ją zwiększyć, ponieważ sprzedaż świątecznych ozdób i kartek nadal jest prowadzona. Można je nabyć w świetlicy szkolnej do środy 12.04.2017 r. Finalny dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla dzieci z naszej szkoły.

         W tym miejscu należy zwrócić uwagę na ogrom pracy, jaka została włożona w organizację całego przedsięwzięcia. Było to wydarzenie integrujące Rodziców oraz całą Społeczność Szkolną. Podziękowania należą się wszystkim  osobom odpowiedzialnym za przygotowanie Kiermaszu Wielkanocnego. Osiągnięcie tak obiecujących rezultatów nie byłoby możliwe bez współpracy pomiędzy Dyrekcją, Gronem Pedagogicznym, Rodzicami oraz Uczniami z naszej szkoły. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy.

 

foto: Patrycja Mikoś                                                                                        więcej