1. lutego 2017r.ogłoszono wyniki konkursu , który miał na celu:

– rozwijanie twórczości plastycznej dzieci oraz aktywności twórczej;

– prezentowanie ciekawych technik;

 – propagowanie bezpiecznego wypoczynku dzieci w okresie ferii zimowych;

– promowanie wśród dzieci zachowań korzystnych dla zdrowia: spędzaj ferie zimowe aktywnie.

Zwycięzcy:

I miejsce – Norbert Lis

II miejsce- Dawid Ruciński

III miejsce – Daria Bronchardt , Iga Szczeblewska

Wyróżnienia:

Małgorzata Bartkowiak

Dominik Ewert

Katarzyna Wargulec

Miłosz Włodarczak

Bartosz Brzykcy

    

    

 

    

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplom nagrody i upominki zakupione ze środków z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szubinie.

Organizatorzy;

Bogusława Ryska

Beata Witkowska