W zakładce Rekrutacja znajdują się aktualne informacje

dotyczące zasad rekrutacji do oddziałów przedszkolnych.