12 grudnia 2016 r. w Muzeum Ziemi Szubińskiej odbyło się opłatkowe spotkanie seniorów Koła Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Szubinie oraz młodzieży ze Szkolnego Koła Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Gimnazjum nr 2 w Szubinie.

Spotkaniu przewodniczyła prezes Mariola Polańska, która przedstawiła sprawozdanie z działalności koła za 2016 r.

Wiceprezes Kamila Czechowska omówiła organizację powiatowych obchodów 98. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Szubinie, na które zaprosiła wszystkich członków seniorów młodzież i ich rodziny.

Marlena Posadzy przedstawiła propozycje do projektu dotyczącego upamiętnienia powstania i powstańców. Projekt zakłada wspólne spotkanie i zapalenie zniczy przy mogiłach powstańczych oraz miejscach pamięci, powstania szlakiem frontu północnego na Krajnę i Pałuki.

Przedstawiciele kibiców Lecha Poznań opowiedzieli zebranym o zbiórkach pieniędzy, które są przekazywane na odnowienie i oznakowanie mogił powstańczych oraz wykonanie tablic informacyjnych o miejscach pochówku powstańców.

Młodzież pod kierunkiem Dobromiły Swosińskiej wykonała koncert kolęd.

Wspólne kolędowanie i dyskusja (przy piernikach) o propozycjach obchodów 100. rocznicy powstania zakończyła spotkanie.

więcej