10 października dzieci z oddziałów przedszkolnych „Motylki” i „Żabki” oraz uczniowie klasy 1a uczestniczyli w wycieczce do Nadleśnictwa Szubin. Razem z leśniczym panem Witoldem Białkowskim zwiedziły ścieżkę edukacyjną „Dziewicza góra”, a długi spacer urozmaicały im ciekawostki opowiadane przez pana leśniczego. Dzieci poznały sposoby dokarmiania zwierząt oraz dowiedziały się dlaczego powinniśmy chronić przyrodę. Wycieczka okazała się doskonałym sposobem do poszerzenia wiedzy dzieci w zakresie rozpoznawania zwierząt i roślin występujących w lasach oraz sprawdzenia znajomości zasad zachowania się w lesie. Goszcząc w nadleśnictwie znalazły także czas na zabawę w zakątku edukacyjnym „Kunia łączka”. Dzieci pełne wrażeń powróciły do szkoły deklarując, że nigdy nie zapomną jak ważne są lasy w życiu człowieka.

więcej

Magda Błażyńska