16 września 2016 roku uczniowie z klas III c i III d pojechali na wycieczkę do Wolwarku.

Dzieci zwiedzały gospodarstwa rolne. Widziały owce, świnki, krowy i króliki. Karmiły jagniątko mlekiem z butelki. Mogły pogłaskać kotki i psy, pobawić się z królikami i owieczkami. Oglądały maszyny i urządzenia rolnicze. Wchodziły do obory i stajni. Nauczyły się rozróżniać słomę i siano. Zapoznały się ze sposobem dojenia krów.

W świetlicy wiejskiej uczniowie oglądali wystawki, na których zaprezentowane były ziarna zbóż, rośliny okopowe, oleiste i włókniste. Dzieci rozmawiały o produktach otrzymywanych z tych roślin. Następnie wykonały zdrowe kanapki. Zjadły je z wielkim apetytem.

Ogromną atrakcją był dla uczniów przejazd bryczką po okolicach Wolwarku.

Pod koniec spotkania odbyło się pieczenie ziemniaczków w ognisku. Miały one niepowtarzalny smak.

Przed wyjazdem dzieci zostały obdarowane słodkościami.

Zajęcia w Wolwarku przeprowadzili rodzice naszych uczniów.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Państwa Joanny i Michała Włodarczaków, Państwa Anny i Pawła Makowieckich, Pani Agnieszki Kowalskiej, Państwa Aleksandry i Artura Maludzińskich oraz Pana Sołtysa Krzysztofa Chruścińskiego.

więcej

Dziękujemy również Panu Wojtkowi Mastalerzowi i Pani Ewie Paszkiewicz za przewóz dzieci.

Wychowawczynie klas III c i III d

Karina Kuźniak – Garstecka i Sylwia Krajewska