Kl. I, II, IV szkoła podstawowa

Kl. I gimnazjum

2 września 2016 (piątek) w godz. 9.00 – 15.00
5 września 2016 (poniedziałek) w godz. 8.00 – 17.00

Kl. III, V szkoła podstawowa

Kl. II gimnazjum

9 września 2016 (piątek) w godz. 8.00 – 16.00
13 września 2016 (wtorek) w godz. 8.00 – 17.00
 
Podręczniki będą wypożyczane rodzicom lub opiekunom prawnym w sali 65b (I piętro).