18 marca o godzinie 8.55 w salce korekcyjnej naszej szkoły odbyła się prezentacja projektu edukacyjnego z religii pt. „Największe religie świata”.  Został on przygotowany przez siedmioro uczniów klas drugich  gimnazjum pod kierunkiem katechetki pani Ewy Michalskiej. Praca miała za zadanie przybliżyć uczniom klas pierwszych trzy największe i najbardziej znane religie objawione, monoteistyczne:  judaizm, chrześcijaństw i islam.

Projekt był podzielony na trzy zasadnicze części. W pierwszej – zaraz na początku,  troje przedstawicieli każdego  wyznania odmówiło modlitwę.

Następnie para  Żydów, Chrześcijan oraz Muzułmanów opowiedziało o swoich tradycjach, obrzędach oraz symbolach religijnych i przygotowała prezentację multimedialną.

 Grupa projektowa pokazała również własnoręcznie zrobione makiety świątyń w których się modlą.

 Drugim etapem było omówienie, zaprezentowanie i degustowanie przygotowanych wcześniej tradycyjnych potraw na święta religijne. Każdy mógł posmakować dań.

 Na koniec uczniowie poruszyli trudny w dzisiejszych czasach temat, jakim jest tolerancja religijna i

potrzeba akceptowania innych.

 Omówili także ankietę, którą przeprowadzili  wśród uczniów klas drugich oraz znanych i popularnych

 osób w Szubinie.

 Po zakończeniu prezentacji projektu podziękowali swojej opiekunce pani Ewie Michalskiej oraz pani

dyrektor Gabrieli Rojek za świetne pomysły, które im podsunęły i pomoc w realizacji.

  więcej

foto: Patrycja Mikoś