więcej

foto: Rozalia Błoch

W dniu 15.10.2015r. odbyły się uroczyste apele z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowane

przez Samorządy Uczniowskie szkoły podstawowej i gimnazjum. Podczas uroczystości radosnym „sto lat”,

gromkimi brawami oraz różą i medalem podziękowano nauczycielom za ich zaangażowanie

w pracę z uczniami.

Z okazji DEN jeszcze raz wszystkim pracownikom naszej szkoły życzymy: STO LAT J!!!

AR