Oddziały przedszkolne naszej szkoły po raz IV biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna nasza Polska cała”.

Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski. Udział w projekcie jest znakomitą okazją do tego, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej.