Czwartki Lekkoatletyczne w Szubinie. Rozpoczęcie rundy wiosennej

Uczniowski Klub Biegacza w Szubinie, Starostwo Powiatowe w Nakle oraz Urząd Miasta w Szubinie zapraszają

na rozpoczęcie rundy wiosennej Czwartków Lekkoatletycznych w Szubinie, które odbędzie się na

Stadionie Miejskim w Szubinie dnia 16 czerwca 2020 r. o godzinie 16:00.

Uczniowie chcący brać udział w zawodach muszą posiadać zgodę rodzica/opiekuna, który bierze odpowiedzialność

za  bezpieczeństwo podczas drogi przed i po zawodach.

Szkolnym koordynatorem zawodów  jest Małgorzata Jaroch, tel. 690-931-026.

Małgorzata Jaroch