W zakładce REKRUTACJA zamieszone są wszystkie informacje i dokumenty dotyczące rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej nr 2 na rok szkolny 2020/2021.