Rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące profilaktyki zakażeń i zachowania podstawowych zasad higieny

 

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie zwraca się z prośbą do rodziców o nieposyłanie do szkoły oraz oddziałów przedszkolnych dzieci przeziębionych oraz chorych.

Wychowawcy uczniów przeprowadzą w oddziałach pogadanki na temat profilaktyki zakażeń oraz podstawowych zasad higieny.

W widocznych miejscach umieszczona zostanie instrukcja prawidłowego mycia rąk.

Rodzicom dzieci do lat 8 w razie niespodziewanego zamknięcia oddziału przedszkolnego lub szkoły przysługuje zasiłek opiekuńczy.