TERMINARZ WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW  ROK SZKOLNY 2019/2020

Data Klasa
2.09.2019 – poniedziałek, po spotkaniu w klasach do 15.00 I A, B, C
3.09.2019 – wtorek, 7.30-15.00 II A,B,C oraz VIII A, B
4.09.2019 – środa, 7.30-15.00 III A, B, C oraz IV A
5.09.2019 – czwartek, 7.30-15.00 V A, B,C,D
6.09.2019 – piątek, 7.30-14.00 VII A,B,C
9.09.2019 – poniedziałek, 7.30-16.00 VI A,B, C, D

 

Podręczniki będą wypożyczane w bibliotece szkolnej.

DO ODBIORU PODRĘCZNIKÓW ZAPRASZAMY RODZICÓW!

W SYTUACJI, GDY RODZIC NIE MOŻE ZJAWIĆ SIĘ OSOBIŚCIE, PEŁNOLETNIA OSOBA ODBIERAJĄCA KSIĄŻKI POWINNA OKAZAĆ IMIENNE UPOWAŻNIENIE PODPISANE PRZEZ RODZICA.

BEZ UPOWAŻNIENIA PODRĘCZNIKI NIE ZOSTANĄ WYPOŻYCZONE.