Harmonogram przyjazdów i odjazdów autobusu szkolnego

w dniu 18.06.2019r. (wtorek)

Przyjazdy:

I. 

7.10– Pińsko

7.15–  Ameryczka I

7.20–  Szaradowo                           klasy I-III  SP, oddział „0”,

7.25–  Zalesie          

7.30–  Ameryczka II

7.35–  Wolwark

 II.

8.10- Ameryczka I

8.15–  Szaradowo         

8.20– Zalesie                                klasy IV-VIII SP i Gimnazjum

8.25– Ameryczka II                                                                                            

8.20– Pińsko

8.25– Wolwark       

Odjazd:

     12.00- Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

     13.45- oddział „0”,

Harmonogram przyjazdów i odjazdów autobusu szkolnego 19.06.2019r.       

Zakończenie roku szkolnego

I Przyjazd:

7.15–  Pińsko

7.20–  Ameryczka I

7.25–  Szaradowo                              klasy I-III Szkoła Podstawowa  

7.30–  Zalesie

7.35 – Ameryczka II

7.40– Wolwark

II Przyjazd:

8.50–  Ameryczka I

8.55–  Szaradowo

9.00 – Zalesie                                         klasy VII-VIII SP i III Gimnazjum

9.05 – Ameryczka II

9.10 –  Pińsko

9.15 -Wolwark

III Przyjazd:

11.10– Ameryczka I

11.15-Szaradowo                            klasy IV-VI Szkoła Podstawowa

11.20– Zalesie

11.25– Ameryczka II

11.30 – Pińsko

11.35 – Wolwark

Odjazdy:

I – 9.15 klasy I-III SP

II – 11.45             klasy VII – VIII i III GIM

III – 13.15            klasy IV – VI SP