Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie informuje

Rodziców i Uczniów kl. VIII, iż egzamin w naszej szkole odbędzie się

zgodnie z harmonogramem tj. 15,16,17 kwietnia 2019 r., o godz. 9.00

 

15.04.2019 r. –  J. polski /120 minut/

16.04.2019 r. – Matematyka /100 minut/

17.04.2019 r. –  Część językowa /J. angielski/, /90 minut/

 

Uczniowie klas ósmych SP nr 2  w w/w dniach przychodzą na egzamin o godz. 8.30

Natomiast uczniowie kl. I – VII nie mają zajęć dydaktycznych.

Zgodnie z Harmonogramem Pracy Szkoły,

przewidzianym na rok szkolny 2018/2019.