INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 2 w Szubinie Gabriela Rojek informuje, iż  na podstawie pisma Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu  Oddziału w Szubinie od 8 kwietnia 2019 r. planowany jest w szkole strajk pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących  nauczycielami. W załączniku kopia pisma  Oddziału ZNP w Szubinie.