22 czerwca 2018 roku o godz. 8.00 odbyło się zakończenie roku szkolnego 2017/2018 w klasach I – III szkoły podstawowej.

więcej

Na początku uroczystości głos zabrała pani dyrektor Gabriela Rojek. Przywitała zgromadzonych oraz pogratulowała dzieciom wspaniałych ocen na świadectwach. Zaznaczyła, że w tym roku szkolnym, prawie połowa uczniów z klas I – III otrzyma wyróżnienie w sali gimnastycznej. Następnie wystąpiła Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Sportu pani Wioletta Borys – Stachowiak, która życzyła uczniom bezpiecznych i ,,uśmiechniętych” wakacji.

Pani Magdalena Wojtas – Gnat odczytała ze Złotej Księgi nazwiska uczniów, którzy  w tym roku szkolnym zostali laureatami konkursów szkolnych i pozaszkolnych. Wręczono również nagrody laureatom ogólnopolskich i wojewódzkich olimpiad i konkursów. Pani Magdalena Wojtas – Gnat poinformowała o wyróżnieniu Krzysztofa Pawlaka i Laury Pichłacz w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym ,,Kangurek”. Natomiast pani Sylwia Kral i pani Alina Rzadkiewicz ogłosiły sukces Filipa Adamowskiego i Jakuba Grochali. Chłopcy zajęli II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Historycznym ,,Od Mieszka I do Kazimierza Wielkiego”. Z kolei Pani Katarzyna Sztuba poinformowała o nadaniu tytułu ,,Przyjaciela Przyrody” dzieciom, które zebrały największą ilość surowców wtórnych podczas akcji: „Zbiórka makulatury i nakrętek”. Byli to Karina Janik oraz Gracjan Maciejewski.

Następnie panie wychowawczynie, wraz z przedstawicielami rady rodziców, wręczyły nagrody książkowe uczniom wyróżniającym się wysokimi wynikami w nauce. Pani dyrektor Gabriela Rojek oraz pan wicedyrektor Tadeusz Brzykcy podziękowali rodzicom, którzy  w tym roku szkolnym wykazali się szczególnym zaangażowaniem w działania na rzecz klasy i szkoły.

Uroczystość zakończyła część artystyczna przygotowana przez dzieci z klasy II a pod kierunkiem pani Beaty Witkowskiej. Występ drugoklasistów wszystkich zgromadzonych wprowadził  w radosną atmosferę wakacji.