Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się wg harmonogramu:

 21.06.2018r

Oddziały zerowe – godz. 17.00 – sala gimnastyczna

22.06.2018r. w sali gimnastycznej

Kl. I – III SP – 8.00 – 9.00

Kl. II – III gim. – 9.30 – 11.00

Kl. IV – VII SP – 11.30 – 12.45