8 marca w Zespole Szkół w Szubinie w ramach projektu “Smak Słowa” organizowanego przez Szubińskie Towarzystwo Kulturalne wraz z Rejonową Biblioteką Publiczną w Szubinie i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną odbyło się spotkanie z logopedą p. Jadwigą Erdmann .

Uczniowie klas III szkoły podstawowej należący do kółka teatralnego uczyli się prawidłowej wymowy, artykulacji głosek oraz wyrażania emocji. Kolejnym zadaniem dzieci będzie przygotowanie inscenizacji bajki będącej zwieńczeniem projektu. Uczniowie z pewnością skorzystają z ćwiczeń i dobrych rad udzielonych przez logopedę podczas warsztatów.

Organizatorzy spotkania: Sylwia Kral, Jolanta Rzeszut i Barbara Przybylińska-Brzykcy wraz z dziećmi dziękują p. Jadwidze Erdmann za ciekawe zajęcia.

  więcej