Przypominamy, że 2 listopada 2015r. jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych.

W tym dniu odbywają się tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Zgodnie z obowiązującymi w świetlicy procedurami, rodzice powinni zapisać dzieci,

które w tym dniu będą przebywały w świetlicy szkolnej.

Formularz zapisu dziecka jest dostępny na stronie www szkoły i u wychowawców świetlicy.

Świetlica czynna od 6.45 do 16.30

Wzór zgłoszenia