W tym roku 13.05.2017r. będziemy obchodzić 100-lecie objawień w Fatimie. Maryja obawiając się dzieciom często prosiła „Pokutujcie”. To wezwanie jest aktualne do dziś. Dlatego zapraszam do udziału w konkursie plastycznym pod takim tytułem. Szczegóły w regulaminie.

Anna Pokorzyńska

Rejonowy konkurs plastyczny pt.: „POKUTUJCIE” z okazji setnej rocznicy objawień maryjnych w Fatimie

 Cel ogólny: Poznanie historii i przesłania objawień fatimskich

Cele szczegółowe:

poszerzenie wiedzy na temat przesłania orędzia maryjnego w Fatimie;

kształtowanie ewangelicznej postawy na wzór Maryi z Fatimy;  

uwrażliwienie na piękno twórczości religijnej;

rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań plastycznych u dzieci.

 

REGULAMIN  KONKURSU

1.Organizatorem konkursu jest:

Zespół Szkół w Szubinie, Szkoła Podstawowa nr 2,

  1. Tysiąclecia 1, 89-200 Szubin; tel. (052) 384 24 81

2.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klasy 0-III

Dzieci wykonują prace plastyczne, w dowolnej technice, nawiązujące do:

–  samego wydarzenia, jakim było objawienie się Maryi dzieciom;

–  treści przesłania przekazanego dzieciom;

– wydarzeń dziejących się około objawień (np. przesłuchania dzieci, ich prześladowania itp.).

Każdy uczestnik wykonuje  jedną pracę w formacie A4, podpisaną z tyłu (imię i nazwisko autora, wiek, szkoła, opiekun, telefon  kontaktowy). 

  1. Terminy.

Prace należy przesyłać do końca kwietnia 2017 r. na adres:

Zespół Szkół w Szubinie, 

Szkoła Podstawowa nr 2,

  1. Tysiąclecia 1, 89-200 Szubin

z dopiskiem: Konkurs plastyczny Fatima

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 5.05.2017 r. Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie do 9.05.2017 r. (bez podania zajętego miejsca).

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Muzeum Ziemi Szubińskiej dnia 10.05.2017 r. o godz. 10.00.

  1. Jury powołane jest przez organizatora i może przyznać: I, II i III miejsca oraz wyróżnienia. Decyzja Jury jest ostateczna.
  1. Jury oceniać będzie:

oryginalność i samodzielność pracy, dostosowanie do wieku wykonawcy, pomysł ujęcia treści, zgodność z założeniami tematycznymi i formalnymi;

walory religijne oraz walory artystyczne (kompozycja, kolorystyka, dobór środków plastycznych, sposób wykonania).

  1. Najlepsze prace plastyczne zostaną zaprezentowane na wystawie w Muzeum Ziemi Szubińskiej.
  2. Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane.

                                                       Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie

                                                                           Katechetka Anna Pokorzyńska

                                                        (wszelkie pytania pod numerem 606 230 655)